Vel Rosita

Vel Rosita is a fabric softener/liquid detergent made by Colgate-Palmolive company.

 

 

 

 

 

 

 

Sizes & Presentations:

VEL ROSITA LIQ. 12/1 litro
VEL ROSITA LIQ. 24/ 500ml.